Welkom op de website van groep 5!

Dit is de groep van meester Peter (ma-di) en juf Audrey(woe-vrij).

Houd deze site goed in de gaten, hier vindt u leuke nieuwtjes, filmpjes en foto's van groep 5.

Wat hebben de kinderen van groep 5 gemotiveerd gewerkt aan hun lapbooks over "Nederland waterland". In december presentaarden ze dit aan de ouders.
(Voor meer foto's zie het fotoalbum).

 

lap5     lap1

Woensdag 4 december vierden we het Sinterklaasfeest in de klas. Wat was het een gezellige dag!

sint foto gr 5 dec 19

Donderdag 26 september hielden we onze informatiemiddag, waarbij de kinderen aan ouders, opa's en oma's vertelden en lieten zien wat er zoal gebeurt in groep 5.
De belangstelling was heel groot en de kinderen hebben alles heel duidelijk verteld.
Goed gedaan, hoor!

Hier een samenvatting.

Lezen.
We beginnen elke met stillezen in een leesboek.
Doel: Het maken van ‘leeskilometers’ (oefenen) en het leren plezier te krijgen in lezen. We sluiten het lezen ’s morgens af met een minuut hardop racelezen, om het leestempo te verhogen.
Na de lunchpauze gaan we tijdschrift-/striplezen.
Tijdens deze leesmomenten krijgt een aantal kinderen extra leesondersteuning van de leerkracht, de stagiaire of van kinderen uit groep 8.
Ook gaan de groepjes om beurten op deze momenten met de Chromebooks werken.


Rekenen.
Elke ochtend wordt er gerekend. We werken uit de lesboeken en werkboeken, waarbij sommige kinderen ook een bijwerkboek of een plusboek hebben.
Op dit moment zijn we o.a. druk bezig met de rekentafels en het klokkijken. Dit laatste zowel analoog (met wijzers) als digitaal.


Taal.
Binnen de taalmethode werken we met verschillende thema’s.
Nù is dat het thema ‘geheimen’. Het vergroten van de woordenschat neemt een grote plaats in bij de taallessen. Maar ook taalverkennen en spreken en luisteren zijn belangrijk. Vaak werken de kinderen in hun werkboek, maar het gebeurt ook regelmatig dat we als leerkracht de les wat anders geven, beter passend bij de klas.
(De methode is middel, geen doel).


Spelling.
Met spelling beginnen we de les bijna altijd met een oefendictee. Daarna komt er een nieuwe of al bekende categorie aan bod, waarmee in het werkboek wordt geoefend. Zo kennen we zingwoorden, langermaakwoorden, luchtwoorden, achtervoegselwoorden, enz., enz. Soms oefenen we ook met de wis-bordjes.
Kinderen die heel goed zijn in spelling hebben een plusboek.


Gym.
’s Maandags krijgen de kinderen gym van de vakleerkracht, meester Ben; ’s woensdags van juf Audrey. Vaak wordt er dan in drie vakken gegymd, waarbij er na een klein kwartier steeds wordt gewisseld. In elk vak krijgt één kind dan de leidersrol.
Wereldoriëntatie.
We werken met de methodes Meander (aardrijkskunde), Brandaan (geschiedenis) en Naut (natuur-techniek). We zijn nu gestart met Meander, waarbij de kaart van Nederland aan bod komt. We leren waar het noorden, zuiden, oosten en westen is op de kaart. En wat nu eigenlijk de verschillen tussen een dorp en een stad zijn en ‘hoe dat zo komt’.


Schrijven.
In de schrijfschriften schrijven we met een rollerpen. De meeste kinderen schrijven verbonden, enkelen schrijven het blokschrift. Dit omdat dat voor hèn om uiteenlopende redenen beter is.


Engels.
’s Woensdags krijgen de kinderen Engels. Ze hebben een werkboekje, terwijl er zoals bij alle lessen ook gebruik wordt gemaakt van het digibord.


Muziek.
Drie keer in de week kijken we naar ‘zingzoline’, een muziekmethode die de kinderen (uiteraard) aanspoort om in de klas met de digibordmeester of –juf mee te doen. Het gaat nu vooral over welke muziekinstrumenten er allemaal zijn en natuurlijk over hoe ze klinken.


Kanjertraining.
Dit komt aan het begin van het schooljaar heel intensief aan bod, omdat we dan bouwen aan de groepsvorming. Nu de eerste weken voorbij zijn hebben we één keer per week kanjertraining, op de maandag. Aan bod komt zoal: Gevoelens, nee durven zeggen, vragen stellen, samenwerken, omgaan met kritiek.


Lunch.
Als we lunchen, zijn we eerst vijf minuten stil, zodat we ook wat kunnen dooreten. Daarna kijken we onder het eten naar het digibord. Soms kijken we bijvoorbeeld ‘buurman en buurman’ en soms kijken we naar het jeugdjournaal.


Taken.
In de klas zijn veel taakjes te doen. Op het whiteboard is te zien wie welk taakje heeft. Dit wisselt elke week. Samen zorgen we ervoor dat de klas er netjes en verzorgd uitziet.


Coöperatieve werkvormen/beweegmomenten (teamtalento).
Omdat het moeilijk is om lang stil te zitten, passen we af en toe tijdens de lessen momenten is, waarop gepraat en bewogen kan worden. Dit kunnen leuke werkvormen zijn, of soms ook echt even lekker bewegen. Voor dit laatste hebben we een abonnement op teamtalento genomen. Hiermee gaan we zeer binnenkort starten.

Na twee weken in groep 5 wennen we al goed aan elkaar. We hebben gewerkt zonder gebruik te maken van de taal- en rekenboeken. Daardoor konden we veel herhalen, zoals de rekentafels en de spellingcategorieën. We hebben ook veel tijd gestoken in het werken met de Kanjertraining, om meteen bij de start een goede sfeer in de klas te kweken: de basis voor een goed jaar!

Lukas, Finn, Niek, Sophie en Eva schrijven er dit over:
In groep 5 hebben we meester Peter en juf Audrey als leraren. Er is ook een stagejuf. Dat is juf Amber. Zij is er op maandag en dinsdag.
Voor gym hebben we meester Ben. Tussen de middag kijken we naar het jeugdjournaal. 's Middags lezen we ook in strips. En we krijgen Engels. Er zijn ook twee vissen in de klas. We hebben veel Kanjertraining gedaan. Daar hoort dit handenplakwerk bij.

 

handenfoto 5