In deze brochure vindt u onder andere informatie over de vakanties en vrije dagen,

de OWG, de MR, de ouderbijdrage enz.

Let op! De data voor de eerste schooldag en Pasen kloppen niet in deze brochure.

Zie hiervoor de agenda op deze website.

Informatie schooljaar 2021-2022