In deze brochure vindt u onder andere informatie over de vakanties en vrije dagen,

de OWG, de MR, de ouderbijdrage enz.

Let op! De data in deze brochure kloppen niet meer allemaal, zie voor de recente data

de agenda op deze website.

Informatie schooljaar 2019-2020