leerlingraad

Op de Koningin Julianaschool hebben wij een leerlingenraad. Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende leerlingen (van links naar rechts):

Pim van Rooijen (groep 6), Noa-Mat Lobbes (groep 8), Danique Thissen (groep 8), Kelly Biemans (groep 6), Niek Timmers (groep 7) en Jaylin van Tienderen (groep 7).

Als school vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd. Aan de leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen? Een belangrijke aantekening hierbij is dat de punten die worden ingebracht tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad voor de hele school van toepassing moeten zijn. Dingen die bijvoorbeeld aan de orde komen: extra activiteiten voor de kinderen, evaluatie van verschillende schoolactiviteiten, inrichting van het schoolplein, organisatie voor het eerlijk verdelen van de schommel en het scheiden van afval.

Uit de groepen 6 t/m 8 worden in september twee vertegenwoordigers gekozen. Vóór de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen. Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Deze leerlingen presenteren zichzelf aan de groep en vervolgens worden er 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren.

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, het notuleren wisselen we af. De notulen worden gepubliceerd op deze website onder het kopje ‘Leerlingenraad’. De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. 

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. De leerlingen van groep 7 blijven ook in groep 8 onderdeel van de Leerlingenraad, zodat zij de nieuwe leden kunnen begeleiden in het proces.


Data van de vergaderingen 2021-2022:

30 september2021

25 november 2021

3 februari 2022

19 mei 2022

23 juni 2022


Bij deze stelt de Leerlingenraad 2021-2022 zich aan u voor:

Voorzitter: Danique Thissen
Hoi, ik ben Danique en ik zit in groep 8 en ik ben 10 jaar oud. Ik ben gekozen om in de leerlingenraad te zitten. Ik heb ervoor gekozen om in de leerlingenraad te zitten omdat ik hou van dingen regelen en ik ben ook heel netjes. Daarom heb ik er voor gekozen om voorzitter te zijn omdat je de agenda moet bijhouden en maken en dan komt netjes zijn goed van pas. Ik heb 2 ouders die nog bij elkaar wonen 4 zussen en 0 broers. Mijn hobby´s zijn dansen, tekenen en knutselen, daar word ik rustig van. Ik ben ook heel rustig en vaak verlegen, dus mij hoor je niet zo vaak.

Penningmeester: Niek Timmers
Hallo! Ik ben Niek Timmers en ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 7.
Mijn hobby’s zijn freerunnen, carspotten en buitenspelen. Als het slecht weer is zit ik vaak op mijn telefoon,ik speel dan graag roblox of ik kijk tik tok.
Ik zit in de leerlingenraad om mijn mening te geven en omdat ik leuke dingen voor school wil regelen. De leerlingenraad vind ik belangrijk omdat kinderen ook mee mogen denken voor nieuwe ideeën en niet alleen de juffen en meesters.

Ik heb 2 broertjes van 8 jaar en die zitten in groep 5 op deze school. Mijn favoriete eten is tortellini alla panna. Ik weet nog niet wat ik later wil worden

Notulist: Jaylin van Tienderen
Ik ben Jaylin en ik zit in groep 7. Mijn hobby's zijn paardrijden en dansles. Ik ben 9 jaar oud en ik ben geboren op 13 september 2011. Ik vind de Julianaschool een leuke school omdat je er veel kan leren en omdat je er veel kan samenwerken. Ik woon met een gezin van 6 mensen en dieren bij elkaar. Ik heb één zusje, zij heet Caitlin. Mijn moeder heet Malin en mijn vader heet Peter.

Ik wou graag in de leerlingenraad omdat ik altijd ergens mee wil helpen en goed voor de wereld wil zijn.

Lid: Noa-May Lobbes
Ik ben Noa - May ik zit in groep 8. En ik ben 11 jaar en ik zit in de leerlingenraad. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten omdat ik vind het leuk om de school beter te maken en klassen te helpen. Bijvoorbeeld ook bij de natuurvervuiling ook ik wil alles schoon en netjes houden. Soms willen kinderen ook iets nieuws op het schoolplein zoals een schommel en nu hebben we een schommel en we hebben bijvoorbeeld prullenbakken in de school en nog veel meer! We luisteren ook naar de wensen van klassen, zoals bijvoorbeeld een klassenbal.


Lid: Pim van Rooijen
Ik ben Pim, ik ben 9 jaar. Ik zit in groep 6. Mijn hobby´s zijn gamen en voetbal. Mijn lievelingsvakken zijn gym en rekenen. En ik zit op voetbal. Ik voetbal bij FC Den Helder. Ik speel als spits. Ik heb veel vrienden op deze school.

Ik zit ik de leerlingenraad omdat het mij leuk lijkt om dingen te verbeteren op school en mee te denken met school en de andere kinderen.

Lid: Kelly Biemans
Ik ben Kelly Biemans. Ik ben 9 jaar. Ik zit in groep 6. Ik zit sinds groep 1 op de Julianaschool. Mijn hobby´s zijn knutselen en sporten . Mijn lievelingsvakken zijn gym, crea en rekenen.

Het leek mij leuk om in de leerlingenraad te zitten om mee te denken over goede en leuke dingen voor de Julianaschool.