new OWG Juliana 20 21

Van links naar rechts: Carolien van Koningsbruggen (Voorzitter), Annet Wijkhuizen (Secretaris),Tessa Dobbe, Melanie Rep (Penningmeester),
Esther Lagestee, Antoinette van Zutphen, Krista van de Bogaard, Bianca Molenaar

 

Wat doet de Ouderwerkgroep (OWG)?
De ouderwerkgroep is een groep enthousiaste ouders die op vrijwillige basis, in samenwerking met de leerkrachten,gedurende het schooljaar de verschillende activiteiten coördineert en organiseert, bijv. Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, themaweken, schoolfotograaf, schoolreisjes, sportdag en eventueel aanvullende activiteiten.

Dit houdt in dat de OWG meestal 6 tot 8 reguliere OWG vergaderingen houdt en verder commissievergaderingen.
Begin van het schooljaar wordt er een jaarplanning gemaakt met de verschillende activiteiten. Per activiteit vormen
2 á 3 OWG leden met 2 á 3 leerkrachten een commissie. Deze commissie coördineert de activiteit en zorgt voor
bijvoorbeeld de boodschappen, het versieren van de school en het regelen van hulpouders.
De penningmeester van de OWG beheert tevens de vrijwillige ouderbijdrage waarmee de diverse activiteiten
worden gefinancierd. De ouderwerkgroep bestaat uit de volgende leden:

OWG ouders
Wettelijk is het reguliere onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis. Toch wordt een geldelijke bijdrage
gevraagd voor de financiering van activiteiten en allerlei festiviteiten binnen de school die niet door het ministerie
bekostigd worden, zoals Sinterklaasfeest, Pasen, Kerstviering, traktaties tijdens festiviteiten en activiteiten en de
schoolreis.

De leden van de OWG regelen het innen van de ouderbijdrage en het beheer van de gelden. Zij leggen hiervan
jaarlijks schriftelijk verantwoording af.